Yellowfin Sole Roe(Limanda Aspera)

Packing: BQF 7.5KG*3/Carton ,100% Net weight